Privacyverklaring

TALISMAN BRANDS (Luxembourg) S.A.R.L. waardeert uw interesse in haar producten en uw bezoek aan deze website.

TALISMAN BRANDS (Luxembourg) S.A.R.L. respecteert uw privacy Het beschermen van uw privacy bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens is een belangrijk punt waar wij tijdens onze zakelijke processen speciale aandacht aan besteden. Persoonlijke gegevens die tijdens bezoeken aan onze websites worden verzameld, worden door ons vertrouwelijk en volgens de wettelijke bepalingen verwerkt. Gegevensbescherming en informatieveiligheid maken deel uit van ons bedrijfsbeleid. Blaupunkt-websites kunnen links naar andere websites bevatten die niet vallen onder deze privacyverklaring.

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens Wanneer u onze websites bezoekt, registreert onze webserver automatisch de naam van uw internet service provider, de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u daadwerkelijk bezoekt, en de datum en duur van uw bezoek. Blaupunkt kan cookies en actieve componenten (bijv. JavaScript) gebruiken om de voorkeuren van onze bezoekers te volgen en onze websites dienovereenkomstig te optimaliseren. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt, of dat u cookies weigert. Houd er rekening mee dat bepaalde delen van de meeste websites mogelijk niet goed werken als u een cookie weigert. Aanvullende persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als u deze vrijwillig opgeeft, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een enquête, een wedstrijd of bij het uitvoeren van een contract.

Matomo

Analytics Deze website maakt gebruik van de open-source webanalyse-service Matomo.

Via Matomo kunnen we gegevens verzamelen en analyseren over het gebruik van onze website door bezoekers. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld te weten komen wanneer welke paginaweergaven hebben plaatsgevonden en uit welke regio ze kwamen. Daarnaast verzamelen we verschillende logbestanden (bijv. IP-adres, verwijzer, browser en gebruikt besturingssysteem) en kunnen we meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bijv. klikken, aankopen, enz.).

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op Art. 6(1)(f) GDPR. De website-eigenaar heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel het webaanbod van de eigenaar als de reclame te optimaliseren. Indien toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en §25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming betrekking heeft op het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaat fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

Voor analyse met Matomo gebruiken we IP-anonimisering. Uw IP-adres wordt voor analyse ingekort, zodat het niet meer duidelijk aan u kan worden toegewezen.

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens en doelspecificatie

TALISMAN BRANDS (Luxembourg) S.A.R.L. zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor technisch beheer van de websites, klantenadministratie, productonderzoeken en marketing, alleen in de mate die in elk specifiek geval nodig is. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden buiten TALISMAN BRANDS (Luxembourg) S.A.R.L. verstrekt zonder uw toestemming.

Veiligheid TALISMAN BRANDS (Luxembourg) S.A.R.L. gebruikt beveiligingsmaatregelen om de gegevens die wij onder onze controle hebben te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging, toegang door onbevoegden of tegen onbevoegde openbaarmaking. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend verbeterd naarmate nieuwe technologie beschikbaar komt.

Vrijheid van keuze

We willen uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten en om indien van toepassing uw mening te vragen. Uiteraard is deelname aan dergelijke campagnes vrijwillig. Mocht u niet instemmen, dan kunt u ons dat te allen tijde laten weten, zodat we het gebruik van uw gegevens dienovereenkomstig kunnen verbieden. Voor meer informatie verwijzen we u naar de lokale website-diensten.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke voorstelling van onze onlineaanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f GDPR.

Meer informatie over de omgang met de gebruikersgegevens vindt u terug in de privacybeleidsverklaring van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de

Versie: Juni 2018