Stopka redakcyjna

Wskazówka:
Uwaga: Zawarte na tej stronie informacje o produktach zostały zestawione przez firmy zewnętrzne, które nabyły od nas licencję na korzystanie z marki „Blaupunkt”. Na tej stronie internetowej nie można kupować produktów.Uwaga: Zawarte na tej stronie informacje o produktach zostały zestawione przez firmy zewnętrzne, które nabyły od nas licencję na korzystanie z marki „Blaupunkt”. Na tej stronie internetowej nie można kupować produktów.Uwaga: Zawarte na tej stronie informacje o produktach zostały zestawione przez firmy zewnętrzne, które nabyły od nas licencję na korzystanie z marki „Blaupunkt”. Na tej stronie internetowej nie można kupować produktów.

Odpowiedzialność za treści w poszczególnych obszarach projektowych:
Do przeglądu partnerów marki >>>

Dane ogólne:

TALISMAN BRANDS (Luxembourg) S.A.R.L.

6B, route de Trèves

2633 Senningerberg

Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B277838

VAT ID: LU 35046168

Reprezentowana przez:
Michael Purcell
Andrzej Cebrat
Frank Goergen

Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych:
Romain Peter (TALISMAN BRANDS (Luxembourg) S.A.R.L.)
6B, route de Trèves
2633 Senningerberg
Luxembourg
E-mail: dpo(at)blaupunkt.eu

Kontakt:
Telefon: +352 27 76 83 40
Faks: +352 27 76 83 49
E-mail: info(at)blaupunkt.eu

Odpowiedzialność za treść:
Prasanna Pilimitalauwe TALISMAN BRANDS (Luxembourg) S.A.R.L.
6B, route de Trèves
2633 Senningerberg
Luxembourg

Informacje na temat internetowego rozstrzygania sporów/mediacji konsumenckiej
Komisja Europejska udostępnia platformę internetową do rozstrzygania sporów pod następującym adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr
Platforma ta służy jako miejsce do pozasądowego rozstrzygania sporów związanych z internetowymi umowami sprzedaży i usługowymi, w których stroną jest konsument. Dostawca nie wyraża chęci i nie jest zobowiązany do udziału w procedurach mediacji konsumenckiej wg ustawy o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów konsumenckich.
Nasz adres e-mail jest podany wyżej, w danych kontaktowych.

Odpowiedzialność za treści
Jako dostawca usług zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z przepisami ogólnymi. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako dostawca usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub zapisanych informacji stron trzecich ani do badania okoliczności, które wskazywałyby na czynności niezgodne z prawem. Zobowiązania do usunięcia lub blokady korzystania z informacji zgodnie z przepisami ogólnymi pozostają przy tym nienaruszone. Wynikająca z tego odpowiedzialność jest jednak możliwa dopiero od momentu poznania konkretnego naruszenia prawa. W przypadku ujawnienia naruszenia prawa dane treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za łącza
Nasza oferta zawiera łącza do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy również ponosić odpowiedzialności za te treści. Odpowiedzialność za strony powiązane przez łącza ponosi zawsze dany dostawca lub operator strony. Powiązane przez łącza strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie tworzenia łączy. W momencie tworzenia łączy nie znaleziono na stronach treści niezgodnych z prawem. Stała kontrola treści powiązanych łączami stron nie jest jednak możliwa bez konkretnych podejrzeń naruszenia prawa. W przypadku ujawnienia naruszenia prawa dane łącza zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawo autorskie
Treści i dzieła utworzone przez operatora stron, zawarte na tych stronach, podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Ich powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami określonymi przez prawo autorskie wymagają pisemnej zgody autora lub twórcy danych treści. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego. Jeżeli treści zawarte na tej stronie nie zostały utworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie stron trzecich. Treści stron trzecich są oznaczane jako takie. Jeżeli mimo to wyjdzie na jaw naruszenie praw autorskich, prosimy, aby nas o tym poinformować. W przypadku ujawnienia naruszenia prawa dane treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Wskazówki prawne

© Copyright, TALISMAN BRANDS (Luxembourg) S.A.R.L.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video i ich układ na stronach firmy TALISMAN BRANDS (Luxembourg) S.A.R.L. podlegają ochronie prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie i udostępnianie osobom trzecim elementów niniejszej strony internetowej do celów komercyjnych. Niektóre strony internetowe firmy TALISMAN BRANDS (Luxembourg) S.A.R.L. zawierają również zdjęcia objęte prawami autorskimi osób trzecich.

Znaki handlowe
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki handlowe znajdujące się na stronach internetowych firmy Blaupunkt są prawnie chronionymi znakami towarowym. Dotyczy to w szczególności marek firmy Blaupunkt, tabliczek znamionowych, logo firm i emblematów. Wykorzystywane na naszych stronach internetowych marki i elementy graficzne są własnością intelektualną TALISMAN BRANDS (Luxembourg) S.A.R.L.

Odpowiedzialność i gwarancja
Niniejsza strona internetowa została przygotowana z największą starannością. Mimo tego firma TALISMAN BRANDS (Luxembourg) S.A.R.L. nie może zagwarantować prawidłowości i kompletności zawartych na niej informacji. TALISMAN BRANDS (Luxembourg) S.A.R.L. wyklucza wszelką odpowiedzialność za ewentualne bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe na skutek korzystania z niniejszej strony internetowej, o ile nie są one rezultatem zamierzonych działań lub rażących zaniedbań firmy Blaupunkt.

Prawa licencyjne
Zawarta na stronie internetowej firmy TALISMAN BRANDS (Luxembourg) S.A.R.L. własność intelektualna, taka jak patenty, marki i prawa autorskie, podlega ochronie. Niniejsza strona internetowa nie stanowi podstawy udzielenia jakichkolwiek praw licencyjnych do własności intelektualnej firmy Blaupunkt lub osób trzecich.

Wskazówki prawne
Firma TALISMAN BRANDS (Luxembourg) S.A.R.L. cieszy się z Państwa wizyty na niniejszej stronie internetowej i Państwa zainteresowania jej produktami. Wszystkie dane osobowe zbierane na stronie internetowej firmy TALISMAN BRANDS (Luxembourg) S.A.R.L. są zapisywane, przetwarzane i ewentualnie przekazywane koncernowi Blaupunkt wyłącznie w celu indywidualnej opieki nad klientami, do przesyłania informacji o produktach lub ofert usługowych. Firma TALISMAN BRANDS (Luxembourg) S.A.R.L. gwarantuje, że dane osobowe są traktowane w sposób poufny, zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.