Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności 

Poniższe akapity dostarczą Państwu podstawowych informacji, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi po wejściu na naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane umożliwiające identyfikację Państwa osoby. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych zawiera zamieszczona poniżej deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych.

Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie?

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych na tej stronie jest podany w stopce redakcyjnej. Ta jednostka jest pierwszą osobą kontaktową w przypadku pytań o ochronę danych osobowych.

Kto może korzystać z tej strony internetowej?

Niniejszą stronę internetową może odwiedzać każdy, kto ukończył 16 rok życia. Osobom poniżej 16 roku życia nie wolno korzystać z tej strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Gromadzone przez nas dane to z jednej strony dane, które są nam przez Państwa udostępniane. Mogą to być np. dane podawane w formularzu kontaktowym lub podczas zamawiania newsletterów.

Inne dane pobierane są automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas wizyty na stronie. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina otwarcia strony). Dane te gromadzone są automatycznie z chwilą wejścia na naszą stronę.

Analiza Państwa danych

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej Państwa zachowanie na stronie może być poddane analizie statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim poprzez stosowanie plików cookie oraz tak zwanych programów do analizy. Analiza zachowania użytkownika z reguły odbywa się anonimowo; nie jest możliwe połączenie zachowania na stronie internetowej z użytkownikiem. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na taką analizę lub zapobiec jej poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegóły zawiera nasza deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych zamieszczona w punkcie „Moduły podmiotów trzecich i narzędzia do analizy“.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane? 

Część danych gromadzona jest w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlenia strony internetowej.

Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa zachowania w Internecie (np. przy zastosowaniu tzw. plików cookie). Analiza zachowania użytkownika z reguły odbywa się anonimowo; nie jest możliwe połączenie zachowania na stronie internetowej z użytkownikiem. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na taką analizę lub zapobiec jej poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegóły zawiera nasza deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych zamieszczona w punkcie „Moduły podmiotów trzecich i narzędzia do analizy“.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do własnych danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i celu przechowywania danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać skorygowania, zablokowania lub usunięcia danych. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do zażądania w określonych okolicznościach ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegóły na ten temat znajdują się w deklaracji o ochronie danych osobowych w punkcie „Ograniczenie przetwarzania“.

W tym celu oraz w innych sprawach związanych z ochroną danych w każdym momencie mogą Państwo zwrócić się do nas na podany w stopce redakcyjnej adres. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego urzędu nadzoru.

Czy przesyłanie danych odbywa się w sposób zakodowany?

Tak. Ta strona internetowa korzysta z kodowania. Ma to przeciwdziałać możliwości dostępu do Państwa danych przez osoby nieuprawnione.

__________________________________________

Oświadczenie o ochronie danych osobowych 

 1. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Operatorzy stron podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych                           i deklaracją dotyczącą ochrony danych osobowych.

Podczas Państwa wizyty na tej stronie gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane umożliwiające identyfikację Państwa osoby. Niniejsza deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jakim celu to się odbywa.

Informujemy, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji drogą mailową) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Jednostka odpowiedzialna

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest jednostka podana w stopce redakcyjnej. Jednostką odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która  samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami podejmuje decyzje o celu                                     i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy mailowe i in.).

Prawo sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz przeciwko reklamie bezpośredniej (art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f ogólnego rozporządzenia                   o ochronie danych, przysługuje Państwu prawo do złożenia w każdej chwili sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych z przyczyn, które wynikają ze szczególnej Państwa sytuacji; dotyczy to także wspieranego w tym celu profilowania. Podstawa prawna zgodnie z którą przetwarzane są Państwa dane jest podana w niniejszej deklaracji o ochronie danych. W momencie złożenia sprzeciwu, nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba, że możemy przedłożyć istotne uzasadnione przesłanki przetwarzania danych, które przewyższają Państwa interesy, prawa i swobody lub przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw wg art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, to przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia takiej reklamy; dotyczy to także profilowania, o ile jest ono połączone z reklamą bezpośrednią. Jeżeli złożą Państwo taki sprzeciw, to Państwa dane osobowe nie będą więcej wykorzystywane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej (prawo sprzeciwu wg art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwe tylko za Państwa zgodą. Zgoda jest pobierana od Państwa przed rozpoczęciem przetwarzania danych. W każdej chwili mogą Państwo wycofać już udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy zwykła informacja przesłana do nas e-mailem. Wszelkie działania związane z przetwarzaniem danych przed cofnięciem zgody pozostają zgodne z prawem.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego urzędu nadzoru

Osobę odwiedzającą naszą stronę internetową informujemy, że w przypadku naruszenia praw ochrony danych przysługuje im prawo do wniesienia skargi do właściwego urzędu nadzoru.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo do zlecenia przekazania danych, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w związku z realizacją umowy, do siebie lub innych osób odpowiedzialnych w ogólne stosowanym, możliwym do odczytania przez komputer formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przeniesienia danych do innej jednostki odpowiedzialnej, to takie przeniesienie nastąpi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Kodowanie SSL ew. TLS

Niniejsza strona ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, jak na przykład zamówień lub zapytań ofertowych, które przesyłają Państwo do nas jako operatora strony, wykorzystuje kodowanie SSL ew. TLS. Połączenie kodowane można rozpoznać po tym, że pole adresowe przeglądarki zmienia zapis z „http://“ na „https://“ oraz po symbolu kłódki w polu przeglądarki.

Jeżeli kodowanie SSL ew. TLS jest aktywne, to dane, które Państwo do nas przesyłają, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacja, blokowanie, usuwanie, korygowanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa w każdym momencie mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz o celu przetwarzania danych, a także ew. prawo do korygowania, blokowania lub usuwania takich danych. W tym celu oraz w innych sprawach związanych z danymi osobowymi                               w dowolnym momencie mogą Państwo zwrócić się do nas na adres podany w stopce redakcyjnej.

Ograniczenie przetwarzania

Mają Państwo prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państw w każdej chwili skontaktować się z nami pod podanym w stopce redakcyjnej adresem. Prawo do ograniczania przetwarzania danych obowiązuje w następujących przypadkach:

 • Jeżeli twierdzą Państwo, że przechowywane u nas Państwa dane osobowe są nieprawdziwe, potrzebujemy z reguły czasu na sprawdzenie tego. Na czas trwania kontroli mają Państwo prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Jeżeli Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, zamiast ich usunięcia.
 • Jeżeli nie potrzebujemy Państwa danych osobowych, ale Państwo potrzebujecie ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia swoich roszczeń prawnych, przysługuje Państwu prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Jeżeli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia                          o ochronie danych, musi nastąpić porównanie Państwa i naszych interesów. Do momentu stwierdzenia, które interesy przeważyły, przysługuje Państwu prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, to te dane osobowe,    pomijając ich przechowywanie, mogą być przetwarzane tylko za zgodą właściwej osoby lub do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych, albo z powodu ważnego publicznego interesu Unii lub państwa członkowskiego.

Zmiana tej deklaracji o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków ochrony danych przy zachowaniu zaleceń prawnych.

 1. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane cookies (ciasteczka). Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie mają uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywniejszą i bezpieczniejszą. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Mogą Państwo dostosować ustawienia przeglądarki tak, by za każdym razem otrzymywać informację o stosowaniu plików cookie i akceptować je tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub całkowicie, jak również aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywowania plików cookie funkcjonalność witryny może ulec ograniczeniu.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tzw. „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu przez Państwa strony. Inne pliki cookie pozostają                      w urządzeniu końcowym, dopóki nie zostaną usunięte. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty.

Pliki cookie, które są konieczne do obsługi elektronicznego procesu komunikacji lub udostępnienia określonych wykorzystywanych przez Państwa funkcji (np. funkcji koszyka na zakupy), gromadzone są zgodnie z art. 6 ust . 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w gromadzeniu plików cookie           w celu zapewnienia sprawności technicznej witryny oraz optymalizacji swoich usług. W przypadku gromadzenia innych plików cookie (np. cookies do analizy Państwa zachowania                 na stronie), w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych będą one traktowane odrębnie.

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie do nas przesyła. Są to:

 • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • stosowany system operacyjny
 • adres URL przekierowania
 • nazwa hosta danego komputera
 • godzina zapytania serwera
 • adres IP (adres jest anonimowy, jeżeli ostatnie miejsce zostanie zastąpione cyfrą „0“)

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia tych danych, jeżeli będziemy mieli konkretne podejrzenia co do niezgodnego                     z prawem korzystania ze strony. Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dostawca stron ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej i optymalnej prezentacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą zostać zarejestrowane pliki logów serwera.

Rejestracja na tej stronie internetowej

Można się zarejestrować na naszej stronie internetowej, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Podane w tym celu dane wykorzystujemy w celu wykorzystania właściwej oferty lub usługi, na którą  się Państwo zarejestrowali. Wymagane podczas rejestracji dane obowiązkowe muszą zostać podane w całości. W innym przypadku odrzucimy rejestrację.

W przypadku ważnych zmian, jak np. zakres oferty lub też koniecznych zmian technicznych korzystamy z podanego podczas rejestracji adresu mailowego w celu poinformowania Państwa o zmianach.

Przetwarzanie podanych podczas rejestracji danych odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Zgodę tą mogą Państwo w każdym momencie wycofać. Wystarczy przesłać nam nieformalną informację drogą mailową. Odwołanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych do momentu odwołania zgody.

Podane podczas rejestracji dane są przez nas przechowywane tak długo, jak długo pozostają Państwo zarejestrowani na naszej stronie, po zakończeniu rejestracji dane są kasowane. Okresy przechowywania zgodnie z przepisami pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (dane klientów i dane z umowy) 

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one wymagane do uzasadnienia, treści lub zmiany stosunków prawnych (dane o stanie). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe w celu korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowe) gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usług lub w celu rozliczenia tych usług.

Zgromadzone dane klientów są kasowane po zakończeniu zlecenia lub zakończeniu stosunków handlowych, jednak nie przed upływem zgodnych z przepisami okresów przechowywania.

Przekazywanie danych przy zawarciu umowy ze sklepami internetowymi, handlowcami i wysyłką towarów 

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, kiedy jest to konieczne w ramach realizacji umowy; np. do przedsiębiorstw zajmujących się dostawą towarów lub do banków zajmujących się realizacją płatności. Wykraczające poza ten zakres przekazywanie danych  nie ma miejsca lub ma miejsce tylko wtedy, jeżeli wyrazili Państwo na do zgodę. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, np. w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań mających na celu zawarcie umowy.

Przekazywanie danych przy zawarciu umowy

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, kiedy jest to wymagane w ramach realizacji umowy, np. do banku, który realizuje płatności.

Wykraczające poza ten zakres przekazywanie danych nie ma miejsca lub ma miejsce tylko wtedy, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, np. w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań mających na celu zawarcie umowy.

 1. Moduły osób trzecich i narzędzia do analizy

Google Analytics

Ta strona korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics, dostarczanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z tzw. plików cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania ze tej witryny zwykle przesyłane są na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Więcej informacji o postępowaniu z danymi użytkownika w Google Analytics można znaleźć w deklaracji o ochronie danych w Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec przekazywaniu pozyskanych przez pliki cookie danych dotyczących Państwa korzystania ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Brak zgody na gromadzenie danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu Państwa danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Wtedy zostanie ustawiony opt-out cookie, który zapobiega gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na stronie: Wyłączenie funkcji Google Analytics

Demograficzne cechy w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji “cechy demograficzne” z Google Analytics. Dzięki tej funkcji można sporządzać raporty, które zawierają dane o wieku, płci i zainteresowaniach osoby wchodzącej na naszą stronę internetową. Te dane pochodzą z powiązanej                                        z zainteresowaniami reklamy z Google oraz z danych osób odwiedzających stronę od oferentów zewnętrznych. Tych danych nie można przyporządkować do żadnej określonej osoby. W każdej chwili można wyłączyć tą funkcję w ustawieniach wyświetlania na swoim koncie Google lub zasadniczo zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak podano to w punkcie “Sprzeciw przeciwko gromadzeniu danych”.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i podczas korzystania z Google Analytics w pełni przestrzegamy rygorystycznych wymagań niemieckich organów ds. ochrony danych osobowych.

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywna jest funkcja anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed transferem do USA zostanie skrócony przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia                                            o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonywania analiz użytkowania strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony. Adres IP pozyskany z Państwa przeglądarki w ramach działania Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Podstawa prawna

Pliki cookie usługi Google Analytics przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes                            w analizowaniu zachowania użytkownika w celu optymalizacji zarówno jego oferty internetowej, jak i reklamy.

Wtyczka Facebook (Like-Button)

Na naszych stronach znajdują się wtyczki sieci społecznej  Facebook, oferentem jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebook można rozpoznać na naszej stronie po logo Facebooka lub po “Like-Button” (“Podoba mi się”). Zestawienie wtyczek Facebook znajduje się tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Jeżeli odwiedzą Państwo nasze strony, nawiązane zostaje bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem Facebook. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzili Państwo ze swoim adresem IP naszą stronę. Po wciśnięciu przycisku Facebooka “Like-Button” podczas zalogowania na koncie Facebooka, można umieścić link naszej strony na profilu Facebooka. Dzięki temu Facebook może przyporządkować naszą stronę do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że my jako oferent strony nie posiadamy wiedzy o treści przekazywanych danych oraz sposobie korzystania z nich przez Facebooka. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w deklaracji o ochronie danych Facebooka pod adresem http://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, żeby Facebook mógł przyporządkować wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika na Facebooku, musicie wylogować się z konta użytkownika na Facebooku.

Google Maps

Niniejsza strona korzysta za pośrednictwem API z usługi kartograficznej Google Maps. Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te z reguły przesyłane są do serwera Google w USA i tam przechowywane. Operator strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Usługę Google Maps wykorzystujemy w celu atrakcyjnej prezentacji naszej oferty w Internecie oraz ułatwienia wyszukiwania miejsc podawanych przez nas na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkownika znajdą Państwo w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych firmy Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

YouTube

Niniejsza strona korzysta z wtyczek zarządzanej przez Google strony YouTube. Operatorem YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeżeli odwiedzą Państwo jedną z naszych stron, która jest wyposażona we wtyczkę YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerem YouTube. Przy czym do serwera YouTube zostaje przesłana informacja, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie swojego zachowania w Internecie bezpośrednio do swojego profilu. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube.

Korzystanie z YouTube odbywa się w interesie dopasowanej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia                              o ochronie danych.

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkownika znajdą Państwo                             w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych firmy YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Stan: czerwiec 2018