Serwis / Pomoc

Kłopoty z produktami Blaupunkt?
Jeśli masz problemy z naszymi produktami car audio, prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym.

Autoryzowane centrum serwisowe Blaupunkt Car Audio:
2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Puławska 12, 05-532 Baniocha
tel. +48 22 688 08 33
e-mail: info(at)blaupunkt-audio.pl

Godziny pracy serwisu: poniedziałek – piątek: 10:00 – 16:00

Proszę przygotować i przekazać podczas zgłoszenia telefonicznego lub mailowego następujące dane, które ułatwią proces zgłoszenia:
– Nazwę / model urządzenia (znajdujący się na tabliczce znamionowej)
– Numer seryjny
– Datę zakupu
– Kopia dowodu zakupu w przypadku gwarancji

Uwaga, ważna informacja: Prosimy używać oryginalnego opakowania lub innego odpowiedniego opakowania w celu zabezpieczenia urządzenia w transporcie.

Administratorem Danych Osobowych jest 2N-Everpol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 403 A wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000164987, NIP: 951-20-79-512 oraz REGON: 010130717.
Administrator Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email: info@everpol.pl lub telefonem +48 22 688 08 00. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO, w celu rozpatrywania skarg i przeprowadzania napraw serwisowych zakupionego towaru. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, w celu wykonania usługi. Administrator będzie przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez niego, jego pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zostanie zlecone to zadanie oraz kurierom.
Administrator nie udostępnia danych, ani nie przekazuje danych do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3 lat. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

2N-Everpol Sp. z o.o.,
ul. Puławska 403A,
0-801 Warszawa,
info@everpol.pl,
tel. +48 22 688 08 00

 

Wsparcie

Warunki gwarancji firmy Blaupunkt dla Produktów Car Audio: >>>Pobierz

.

[contact-form-7 id=”412980″ title=”Service contact cpl”]