Imprint

ประกาศบนหน้าเว็บไซต์
ข้อควรคำนึง: ข้อมูลเฉพาะทางของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงก์ “ผลิตภัณฑ์” และได้รับการจัดจำหน่ายและเผยแพร่โดยบริษัทตัวแทน ซึ่งดำเนินการภายใต้ใบอนุญาติของ Blaupunkt ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของ GIP Development SARL ประเทศลักเซมเบิร์ก

ความรับผิดชอบตามหมวดหมู่สินค้า:
กรุณาดูที่นี่

ข้อมูลทั่วไป

Global Intellectual Property Development บริษัทจำกัดส่วนตัว (société à responsabilité limitée) จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของราชรัฐลักเซมเบิร์ก ที่จดทะเบียนกับ Luxembourg Register of Commerce and Companies ภายใต้ชื่อบริษัท GIP Development SARL และภายใต้ RCS Luxembourg หมายเลข B0185701 โดยมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 2-4, rue du Chateau d’Eau, L-3364 Leudelange – Luxembourg

ผู้นำเสนอ:
Andrzej Cebrat (ผู้จัดการทั่วไป)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล:
Romain Peter (GIP Development SARL)
2-4, rue du Chateau d’Eau
L-3364 Leudelange – Luxembourg
Mail: dpo@blaupunkt.eu

ติดต่อ:
โทรศัพท์: +352 27 76 83 40
แฟกซ์: +352 27 76 83 49
Email: info(at)gip-development.lu

รหัสภาษีมูลค่าเพิ่ม:
LU26808921

ผู้รับผิดชอบด้านเนื้อหา (ยกเว้นด้านสินค้า):

Prasanna Pilimatalauwe (GIP Development SARL)
2-4, rue du Chateau d’Eau
L-3364 Leudelange – Luxembourg

การระงับข้อพิพาททางเลือก:
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปให้ใช้ลิงก์ต่อไปนี้เพื่อใช้ไปยังแพลตฟอร์ม ODR บนเว็บไซต์:
https://ec.europa.eu/consumers/odr

แพลตฟอร์มนี้เอาไว้ใช้เพื่อเป็นจุดแรกในการไกล่เกลี่ยกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ค้า/ผู้ให้บริการออนไลน์กับผู้ใช้บริการ (นอกศาล)

ซึ่งผู้ค้าไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมหรือเตรียมตัวที่จะเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนที่จะเข้าใช้บริการ

อีเมลล์ของเราคือ: info(at)blaupunkt.com

ความรับผิดชอบสำหรับเนื้อหา
ในฐานะผู้ให้บริการ เราจะต้องให้ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ตามมาตราที่ 7 ย่อหน้าที่ 1 ของ German Telemedia Act (TMG) อย่างไรก็ตาม ในมาตราที่ 8 ถึง 10 ผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องติดตาม เก็บข้อมูล หรือหาหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการกระทำที่ผิดกฏหมาย หากภาระผูกพันตามกฏหมายในการลบข้อมูลหรือปิดกั้นการใช้ข้อมูลยังคงไม่มีข้อโต้แย้ง ในกรณีนี้ ความรับผิดชอบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทราบถึงความผิดเฉพาะเท่านั้น เนื้อหาที่ละเมิดข้อกฎหมายจะถูกลบออกทันทีเมื่อเราทราบ

ความรับผิดชอบสำหรับเนื้อหา
ข้อเสนอของเรารวมไปถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก เราไม่มีอำนาจต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันในเนื้อหานั้นได้ ผู้ให้บริการหรือแอดมินของลิงก์ดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ของตนเองเสมอ เว็บไซต์ที่ลิงก์นั้นจะได้รับการตรวจสอบเพื่อหาการละเมิดข้อกฏหมายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะที่สร้างลิงก์ หากตรวจไม่พบเนื้อหาที่ละเมิดข้อกฏหมายในขณะที่ลิงก์ การตรวจสอบเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ลิงก์ไม่สามารถกำหนดโทษได้หากไม่มีข้อบ่งชี้ที่สมเหตุสมผลว่ามีการละเมิดข้อกฎหมาย ส่วนลิงก์ที่ละเมิดข้อกฏหมายจะถูกลบออกทันทีเมื่อเราทราบ

ลิขสิทธิ์
เนื้อหาและส่วนต่างๆที่ถูกเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์โดยผู้ให้บริการจะอยู่ภายใต้กฏหมายลิขสิทธิ์ของเยอรมัน การผลิตใหม่ แก้ไข จัดจำหน่าย ตลอดจนการนำไปใช้งานที่นอกเหนือขอบเขตของกฏหมายลิขสิทธิ์จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจ การดาวน์โหลดหรือสำเนาเว็บไซต์จะอนุญาติให้ใช้ได้เฉพาะใช้ในการส่วนตัวเท่านั้น ห้ามนำใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาติจากผู้อำนาจเด็ดขาด กฏหมายลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามจะได้รับการเคารพตราบเท่าที่เนื้อหาในเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้มาจากผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม หากท่านพบเห็นการละเมิดข้อกฏหมายลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งเพื่อให้เราทราบและเนื้อหาเหล่านั้นจะถูกลบออกทันที